Sikeres felügyeleti vizsgálati eljárás

 Sikeres személytanúsító akkreditációs eljárás után, 2022. június 02-án NAH-12-0051/2022 számon
nyilvántartásba vette, és akkreditált státuszt adott Vizsgaközpontunknak, 12 KEOR területen. Az
akkreditációra vonatkozó adatokat a Részletező okirat tartalmazza.
Az akkreditációs státusz érvényessége során a NAH, mint felügyelő hatóság, ciklikusan felügyeleti
vizsgálati eljárásokat folytat le az akkreditált vizsgaközpontokban, mely vizsgálat az akkreditációs
feltételek folyamatos biztosításának meglétét vizsgálja. Vizsgaközpontunkban az első felügyeleti
vizsgálati eljárás lefolytatására 2023. június 26-án került sor, majd a NAH 2023. augusztus 24-én kelt
határozata szerint az akkreditált státusz fenntartásáról döntött, és a határozat alapján kiadott új
Részletező okiratban felsoroltak szerint a feltételes státuszt teljeskörű akkreditált státuszként tartja
fent. A fentiek alapján Vizsgaközpontunk továbbra is jogosult a Részletező okiratban felsorolt 12 KEOR
területen vizsgák lebonyolítására.
Reméljük, hogy Önben is jövőbeni vizsgázóink egyikét üdvözölhetjük!

Megszakítás